Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2017

Endgültiges Landesergebnis der Bundestagswahl
  C D U S P D GRÜNE F D P DIE LINKE AfD Sonst.
2017 35,9% 24,1% 7,6% 10,4% 6,8% 11,2% 3,9%
2013 43,3% 27,5% 7,6% 5,5% 5,4% 4,8% 5,8%
+/- -7,4% -3,4% 0,0% +4,9% +1,4% +6,4% -1,9%
Endgültiges Landesergebnis der Bundestagswahl
Partei 2017 2013 +/- in %-Pkt.
C D U 35,9% 43,3% -7,4%
S P D 24,1% 27,5% -3,4%
GRÜNE 7,6% 7,6% 0,0%
F D P 10,4% 5,5% +4,9%
DIE LINKE 6,8% 5,4% +1,4%
AfD 11,2% 4,8% +6,4%
Sonstige 3,9% 5,8% -1,9%
Landesergebnis
C D U  35,9 % S P D  24,1 % GRÜNE  7,6 % F D P  10,4 % LINKE  6,8 % AfD  11,2 % Sonst. 3,9 %